Er zijn 19 teamleiders voor het DRR-Team geselecteerd. Deze teamleiders zijn begin 2014 middels een uitgebreide selectieprocedure geselecteerd. Het is daarom niet mogelijk om u tussentijds als teamleider aan te melden. In een volgende fase van het DRR-Team programma zal worden bekeken in hoeverre de teamleiderspoule herzien moet worden.