Wanneer u in de database van experts geregistreerd staat, zijn er een aantal zaken waar u zich op dient voor te bereiden:

  • U dient er zorg voor te dragen dat uw paspoort ten minste een jaar geldig is.
  • U dient er rekening mee te houden dat een medische controle standaard onderdeel is van de missievoorbereiding.
  • Experts in de database dienen ingeënt te zijn (tegen DTP, BMR, gele koorts, tyfus, e.a.) en een cholera stempel te hebben om snel te kunnen vertrekken na selectie.
  • Bovendien dient u, voordat u wordt uitgezonden, de online veiligheidstraining van de VN te hebben gevolgd.
  • Korte specifieke trainingen over het humanitaire werkveld worden tevens regelmatig verzorgd door DSS water. De uitnodigingen worden verspreid naar alle experts die in de database staan ingeschreven.