Als DRR-expert wordt u opgenomen in de expertpool vanwege uw expertise en ervaring. Dat is op zich al een wapenfeit dat het vermelden waard is. Maar jaarlijks is er slechts een beperkt aantal missies van het DRR-Team en de expertpool bestaat uit meer dan 250 experts. DRR-Teams bestaan uit een teamleider en (meestal) twee tot vijf teamleden. Iedere missie vergt andere ervaring en andere expertise. Of en wanneer u wordt uitgezonden, hangt af van de match tussen uw CV en de missie die op dat moment plaatsvindt. Het is daarom van belang dat u uw gegevens en CV regelmatig bijwerkt in de database.

Wij zijn geregeld op zoek naar vloeiend Spaans- of Franssprekende kandidaten. Kandidaten die geen technisch expert zijn, maar wel expertise hebben op het gebied van water governance of het leiden van water dialogen zijn erg welkom. Ten slotte adviseren wij u om sectorscans in te vullen en uw toegevoegde waarde kenbaar te maken. Dit kan ook tijdens de terugkoppelingsbijeenkomsten die na elke missie van het DRR-Team voor de sector worden georganiseerd. Alle sectorscans en terugkoppelingssessies worden via de NWP nieuwsbrief en de DRR-Team website aangekondigd. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met ons via info@drrteam.nl.