Voor een DRR-Team missie naar Tonga zoeken wij voor midden oktober of begin november 1 of 2 experts. De missie heeft een geschatte duur van maximaal 11 kalenderdagen inclusief voorbereiding en reistijd.

Het doel van de DRR-Team missie Tonga is om op verzoek van het Ministry of Agriculture, Food, Forest and Fisheries van Tonga een evaluatie uit te voeren van de beschikbare watervoorraden met speciale aandacht voor het grondwater op de eilanden Tongatapu en Éua te adviseren over geschikte irrigatiesystemen voor de landbouw.

Onder invloed van El Niño ondervindt Tonga de afgelopen jaren gewijzigde regenpatronen met langere perioden van droogte. Dit heeft gevolgen voor het grondwaterniveau (toenemende schaarste) en de teelt van landbouwgewassen.De opdracht voor het DRR-Team bestaat uit:

  • Het verzamelen van beschikbare gegevens over de geologische, hydrologische en meteorologische kenmerken van de Tongatapu en Éua eilanden
  • Desktop studie van de verzamelde geologische, hydrologische en meteorologische gegevens
  • Bespreken het grondwater middelen en irrigatiesystemen met alle relevante stakeholders op Tonga
  • Veldbezoeken naar relevante locaties voor het grondwater bronnen en gebruikte irrigatiesystemen
  • Het genereren van een overzicht situatie van het grondwater
  • Het genereren van een overzicht van de huidige toegepaste irrigatiesystemen voor akkerbouw
  • Het adviseren over het duurzaam gebruik van het grondwater en de meest geschikte irrigatiesysteem
  • Het identificeren en aangeven van potentiële Follow Up mogelijkheden met betrekking tot de focus van de missie.

Voor de missie wordt gezocht naar:

  • Expert op hydrologie en waterbeheer. Kennis van de omstandigheden en uitdagingen van kleine eilandstaten en bij voorkeur ervaring in Polynesië
  • Expert op irrigatiesystemen voor akkerbouw in (sub)tropisch klimaat. Kennis van de omstandigheden en uitdagingen van kleine eilandstaten en bij voorkeur ervaring in Polynesië

Reageren kan uiterlijk tot 9 september 12:00 uur naar jaap.kroon@rvo.nl (graag een motivatie en CV meesturen).