Vorige week heeft een DRR-Team een bezoek gebracht aan Uruguay. Het team bestond uit teamleider Jan van Overeem (Arcadis),Jana Steenbergen (Grontmij) en Otto de Keizer (Deltares). Daarnaast was Juan Manuel Albisetti van de Nederlandse ambassade in Argentinië betrokken bij de missie. Aanleiding voor de missie is de instabiele dijk rondom Ciudad de la Plata. Daarnaast zijn risk mapping in relatie tot de toenemende wateroverlast in Uruguay en het opstellen van een stedelijk waterplan aan bod gekomen.

drrteam_uruguay_groepsfoto_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit bericht alvast een eerste terugkoppeling van Jan van Overeem over de missie.

drrteam_uruguay_inspectiedeltadeltigre2_web‘We hebben gesproken met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, de provincie en de gemeente Ciudad de la Plata over dijkontwerp, waterbeheer, overstromingsrisico’s en kusterosie. De dijk van Ciudad de la Plata is in slechte staat. Ook hebben we over de ontwerpcondities van de dijk gesproken en hebben we een inspectie uitgevoerd. Tijdens die inspectie constateerden we dat een klein deel van de dijk volledig is afgegraven, waardoor de dijk niet meer waterkerend is. De ernst van de situatie is besproken en de verwachting is dat op korte termijn maatregelen worden genomen.

Ook hebben we gesproken over het in kaart brengen van overstromingsrisico’s en de methodiek zoals die wordt toegepast in Uruguay en in Nederland. We hebben geconstateerd dat de systematiek in de besluitvorming over de te nemen maatregelen zoals in Uruguay wordt toegepast soms diffuus is en in sommige gevallen niet reproduceerbaar. We hebben de Nederlandse methodiek laten zien, met grote interesse van de Uruguayanen. We hebben elementen aangedragen die door hen kunnen worden overgenomen.

Een ander gespreksonderwerp was het ontwerp van een uitlaat van het regenwater drainage systeem in zee en de mogelijke impact daarvan op de kust.

Tot slot zijn we in de gelegenheid gesteld om tijdens een congres, een presentatie te geven over het ‘Building with nature’ concept.’

drrteam_uruguay_inspectiedeltadeltigre_kaart_web

 

 

 

 

 

 

 

drrteam_uruguay_inspectiedeltadeltigre_web