DSS water voor bedrijven en organisaties

DSS water is altijd op zoek naar nieuwe experts. Inmiddels hebben ruim 80 experts, voornamelijk zzp-ers, zich aan DSS water verbonden. Voor korte missies van één tot enkele weken zijn wij op zoek naar bedrijven en organisaties die bereid zijn om een of meerdere keren per jaar een expert beschikbaar te stellen.

Dutch Surge Support (DSS water) komt graag met u in contact (dsswater@rvo.nl) om de mogelijkheden te bespreken.

Over DSS water
DSS water is in 2015 van start gegaan om gedegen Nederlandse expertise in te zetten op het gebied van water in noodhulpsituaties. Op verzoek van internationale hulporganisaties, waarmee een samenwerking is aangegaan, worden experts uitgezonden voor missies. De faciliteit wordt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd door RVO.nl samen met het Nederlandse Rode Kruis en het Netherlands Water Partnership (NWP).

DSS water werkt samen met een aantal VN organisaties waaronder UNHCR, UNICEF en de WHO. Ook worden via de EU-experts uitgezonden. Daarnaast heeft DSS water goede contacten met grote NGO’s zoals OXFAM.

De missies
Op verzoek van onze samenwerkingspartners benaderen wij de experts die zich hebben aangemeld voor de DSS water database voor specifieke uitzendingen.
In de 2 jaar dat DSS Water bestaat zijn er 19 missies geweest. De uitzendingen hebben een looptijd van enkele weken tot enkele maanden. De experts worden ingezet op uiteenlopende gebieden van watermanagement: Geohydrologisch onderzoek voor drinkwatervoorzieningen bij vluchtelingenkampen, het uitvoeren van een Post Disaster Needs Assessment en onderzoek naar zoutwater intrusie. Onze experts worden ook ingezet tijdens langere missies zoals bijvoorbeeld het coördineren van een WASH project of het ondersteunen bij de opzet van een nationaal WASH Emergency plan.

Waarom meedoen als organisatie?
Organisaties die hun experts tijdelijk uitlenen aan DSS water doen dit om verschillende redenen:

  • Positieve exposure zowel binnen als buiten het bedrijf
  • Voor medewerkers is het motiverend om voor korte tijd een klus te doen in het buitenland
  • Een medewerker kan zijn/ haar kennis delen, verbreden en ervaring opdoen in een heel andere omgeving
  • De organisatiekennis en -expertise inzetten om mensen in noodsituaties te helpen
  • Een medewerker kan zijn/haar kennis vergroten door deelname aan bijeenkomsten en trainingen van DSS water
  • Uitbreiding van het internationale netwerk

DSS water betaalt alle onkosten van experts die ingezet worden. Daarnaast zorgen wij voor een goede verzekering en ontvangen alle experts psychosociale begeleiding op maat voor, tijdens en na de missie. Daarnaast organiseren wij regelmatig cursussen en bijeenkomsten om de experts zo goed mogelijk voor te bereiden op eventuele missies.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in het werk van DSS water en wilt u meer weten over de inzet van experts? Neem dan contact op met Maaike Feltmann (070 304 3734) of Sandra Cats (06 53929720) via dsswater@rvo.nl. Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

ACTUEEL

CONTACT

Do you have a question about DSS water ? Check the FAQ or contact us at dsswater@rvo.nl

TWITTER

#dsswater
#nldrrteam