DSS Water – missie Albanië

Wanneer:
maart 2015

Aanleiding en expert:
Naar aanleiding van de recente overstromingen, hebben Peter Glerum i.h.k.v. de faciliteit DSS water en Boris Teunis van Rijkswaterstaat, deelgenomen aan een EU civil protection missie naar Albanië. Tijdens de missie hebben ze bijgedragen aan het Post Disaster Needs Assessment (PDNA) dat door EU-WB-VN werd gecoördineerd. De focus van hun bijdrage lag op ‘early warning’ and ‘preparedness’ op overstromingen en rampenbestrijding.

Publicaties en berichten:
Terugkoppeling DSS water missie Albanië