Kort na de start van DSS water is de eerste missie al een feit: Peter Glerum (zelfstandig consultant) is nu namens DSS Water onder EU vlag in Albanië. Men heeft daar onlangs te kampen gehad met grote overstromingen van o.a. de rivier Drina. De eerste week werkte Peter nauw samen met een Zweedse en Italiaanse collega, deze laatste wordt dit weekend opgevolgd door Boris Teunis van Rijkswaterstaat. Men heeft het team gevraagd met concrete voorstellen te komen voor versterking van de early warning en de emergency management structuur die op korte termijn tot
verbeteringen kunnen leiden met behulp van financiering van de Europese Unie. De Europese Unie wil op korte termijn concrete projecten starten en heeft daar ongeveer €20 miljoen voor beschikbaar. Volgende week vindt u op deze website een samenvatting van Peters’ updates uit Albanië.