Venezuela verkeert in een crisis. Daarom vluchten veel Venezolanen naar het aangrenzende Colombia Door de uitbraak van COVID-19 en de toenemende hoeveelheid vluchtelingen en migranten is extra hulp rond water, sanitatie en hygiëne (WASH) nodig. Dit merkte ook WASH-expert Angélica Rada. Via het programma Dutch Surge Support (DSS water) werd ze uitgezonden naar Colombia om UNHCR op het gebied van WASH te ondersteunen.

Tijdens haar uitzending was de Colombiaanse lockdown goed te merken. In en rond de normaal zo drukke grensstad Maicao was bijna niemand op straat. Heel anders dan in mei 2019, toen Rada aan haar WASH-positie begon. “Buiten de stad heeft de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, een transitiecentrum opgezet. Ik werd gevraagd om ervoor te zorgen dat er WASH-voorzieningen kwamen. Die moesten er ook komen voor omwonenden. Zoals distributie van schoon drinkwater.”

Flexibel en creatief zijn

Rada’s dagen waren zeer afwisselend en moeilijk te voorspellen. De ene keer leerde ze vluchtelingenkinderen spelenderwijs over het besmettingsgevaar. Dan weer voerde ze overleg om maatregelen te nemen na een reeks positieve coronatests in de regio. Of om sanitatie-units in ziekenhuizen te plaatsen om de overheid te steunen. “Het leert je om heel flexibel en creatief te zijn en snel op onverwachte situaties te reageren.”

Leren van vluchtelingen

Volgens Rada leert het werk met vluchtelingen je ook om nederig te zijn. “Niet alleen vanwege hun positieve, veerkrachtige houding. Maar er is ook zo veel kennis en talent bij hen te vinden. Zo wisten we bij de bouw van Refugee Housing Units niet hoe we die koel konden houden. Tot een passerende vrouw ons wees hoe we de deuren slim konden plaatsen. Probleem opgelost.”

Langer blijven

Aanvankelijk reisde Rada voor 3 maanden af naar Colombia. De UNHCR vroeg tweemaal om verlenging. Het tweede verzoek werd door het Partners voor Water programma in behandeling genomen. “Uiteindelijk had ik voor april dit jaar mijn terugvlucht naar Nederland geboekt. Maar toen sloeg het coronavirus toe. De UNHCR had voor Colombia geen WASH-expert achter de hand. Terwijl goede kennis en voorzieningen om bijvoorbeeld je handen te wassen nu extra nodig waren. Ik zette mijn werk daarom voort.”

Buitenlands project aanrader

Rada heeft aan het IHE Delft Institute for Water Education gestudeerd en woont in Nederland. Als Colombiaanse begon Rada zeer gemotiveerd aan de functie. De voldoening is alleen maar gegroeid. “Het is fijn om op een praktische manier de meest kwetsbare mensen te helpen en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En je leert heel veel van zo’n avontuur. Ik kan iedere andere expert zo’n buitenlands project aanraden. Al is het maar voor een paar maanden.”

Ondersteuning RVO en NWP

RVO en het Netherlands Water Partnership (NWP) ondersteunen de DSS waterteams. Ze onderhouden de contacten met internationale humanitaire organisaties en coördineren de inzet van de geselecteerde pool van Nederlandse waterexperts.