‘Een maand in Angola: veel gereis, verschillende gesprekken en activiteiten voorbereiden om kapotte waterpompen weer draaiende te krijgen’ Lees de blog van water en sanitatie expert Geert Kroon

Water en sanitatie expert Geert Kroon is op dit moment vanuit DSS water voor een opdracht van Unicef in Angola. In deze blog blikt hij terug op de eerste maand van zijn opdracht.

‘Sinds 29 maart ben ik in Angola om onder leiding van de Unicef-Angola hoofd WASH sector specialist en in samenwerking met de provinciale en lokale (gemeentelijke) WASH autoriteiten, een snelle situatiebeschrijving te maken van de staat van handpompen in de provincies Huila en Namibe.

Allereerst was het plan om de in grote getale geïnstalleerde handpompen (vliegwielpompen ontwikkeld in Burkina met Nederlandse overheidssteun) te repareren. Maar gezien er andere merken op strategische punten (belangrijk voor de plaatselijke bevolking) zijn, heb ik Unicef geadviseerd om deze pompen, met name Afridev ook te repareren. Het getal is gering en de nodige onderdelen zijn in Angola beschikbaar.

Ik heb in de afgelopen weken een 30-tal pompen bekeken, vaak in afgelegen gebieden, en de staat van de pompen, als mede de locatie opgenomen. Dit in samenwerking met lokale autoriteiten, die ik heb opgezocht en gesproken en die ook mee het veld in zijn gegaan.

Op basis van de situatiebeschrijving, in mijn geval opgenomen in tabellen, ben ik nu bezig met het maken/bewerken van een lijst van pomponderdelen die nodig zijn voor de reparatie van 120 pompen in de Huila provincie en 115 pompen in de Namibe provincie. Ook is het vervangen van helemaal kapotte pompen in het actieplan. Dit zal worden gedaan met geïnstalleerde, oude Portugese pompen met ook een groot vliegwiel en andere merken waar geen onderdelen meer van verkrijgbaar zijn.

dss_angola_20160502webIn de provincie Huila is een recyclage-sessie voor het repareren van handpompen georganiseerd (zie foto links) met 30 pompreparateurs van de 5 gemeenten waar Unicef steun aan geeft.

Naast de drinkwatervoorziening is het mijn taak om verbetering van de sanitatie situatie te stimuleren. Dit onder andere door het zogenaamde buurt-beheerde/geleide totale sanitatie (community led total sanitation – CLTS) in te voeren en te begeleiden. Dit gaat gepaard met hygiëne promotie, lage-kosten latrine modellen (lokaal materiaal) en dergelijke activiteiten.

Met meer dan 20 jaar werkervaring in de WASH sector kan ik redelijk goed aangeven welke onderdelen voor een bepaalde pompreparatie nodig zijn, evenals het benodigde gereedschap en de kennis voor de uit te voeren reparatie. Pomponderdelen en gereedschap staan al op een bestellijst en worden hopelijk spoedig geleverd, maar sommige lokale pompreparateurs moeten in het begin van het project worden begeleid. Ik denk dat ik een aantal van hen kan opleiden, die dan vervolgens de rest zullen opleiden en begeleiden.dss_angola_20160502foto7web

Er is heel wat tijd vergaan met het bespreken van taken binnen dit Unicef noodhulpproject, als ook met de bezoeken aan provinciale en gemeentelijke autoriteiten. Ook het verkrijgen van een visumverlenging, waarvoor ik naar de hoofdstad Luanda moest, nam tijd in beslag.

De sanitatie (CLTS) in buurten (bairros) word door een gecontracteerde niet gouvernementele organisatie (NGO) in de provincie Huila uitgevoerd. Het doel is om van zo’n buurt een ‘gebied vrij van open defecatie’ te maken, d.w.z. dat iedereen een wc/latrine gebruikt en onderhoudt (schoon houden en repareren, indien noodzakelijk). Een organisatie voor de provincie Namibe moet nog worden benaderd.

Kortom, veel gereis, verschillende gesprekken en nadenken/ voorbereiden van de geplande activiteiten om kapotte waterpompen weer draaiende te krijgen.’

dss_angola2016_kapottepompen_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kapotte onderdelen van pompen