DRR-Team is op zoek naar 4-5 experts voor een virtuele missie naar Guinee over kustbescherming in Kaback.

Een eerdere missie naar Kaback in April 2018 heeft een probleemanalyse en advies voor twee alternatieve oplossingen opgeleverd: kustverdediging terug op oude locatie en kustverdediging meer landinwaarts. Diverse veranderingen leiden tot twee centrale vragen:

 1. Is het herstel van de oude kustlijn nog realistisch en haalbaar (technisch, financieel, duurzaamheid)?
 2. Kan de regering van Guinee niet al een (fundamentele) beslissing nemen over locatie en vorm van kustverdediging op basis van een resultaatanalyse van wat er nu ligt?

Het verzoek voor de nieuwe missie betreft het maken van een integrale analyse op basis van de nu beschikbare informatie met als doel het formuleren en vergelijken van drie strategische alternatieven voor de kustbescherming van Kaback met een goede indicatie van de technische, financieel-economische milieu en sociale haalbaarheid:

 1. Hold the line: handhaving bestaande kustbescherming, de zogenaamde “cordon dunaire”.
 2. Managed retreat: een meer landinwaartse gelegen kustbescherming. Voor beide alternatieven geldt dat een adequaat functionerend drainagesysteem de landbouw – in het te beschermen gebied – mogelijk moet maken.
 3. Do nothing: de eerste twee interventie strategieën worden afgezet tegen het scenario van niet interveniëren

Een verder verwacht resultaat van de virtuele missie is een concept advies voor regering van Guinee over de te kiezen locatie en verder te onderzoeken typen van kustverdediging op deze locatie.

We zoeken een Teamleider die naast technische kennis ook communicatief vaardig is, beschikt over politieke sensitiviteit en goed om kan gaan met diverse belangen in een complexe omgeving. Een goede beheersing van Frans is vereist.

Naast de TL zijn we op zoek naar een team (max 4 experts) dat samen over de volgende expertise beschikt:

 • ICZM: kustbescherming, kusterosie, zoutwaterindringing
 • Mapping
 • Drainagesystemen
 • Building with nature
 • Affiniteit met West-Afrika en beheersing van Frans zijn een pré

Geïnteresseerde kandidaten kunnen reageren tot donderdag 6 mei 17.00 uur, via drr-team@rvo.nl. Daarbij ontvangen we graag de volgende informatie:

 • Welk van bovenstaande expertises is op u van toepassing, of andere relevante expertise
 • Een korte motivatie (max. halve pagina)
 • Recente cv