Recent hebben de overheden van Costa Rica en Guyana een verzoek ingediend voor de inzet van een DRR-Team. Om op korte termijn een beslissing te kunnen nemen over de inzet van een DRR-Team voor deze landen, willen wij meer weten over de interesses en activiteiten van de watersector in Costa Rica en Guyana. Om hier inzicht in te krijgen willen wij u vragen de enquĂȘtes in te vullen over Costa Rica en Guyana.