In mei 2015 is een DRR-Team op verzoek van het Office of Public Works (OPW) in Ierland gestart met het uitvoeren van een peer review. Het team vergelijkt in de peer review het Ierse watermanagementbeleid met internationale best practises op het gebied van flood risk management. Aanstaande zondag vertrekt het DRR-Team weer naar Ierland. Naar verwachting is de peer review eind oktober afgerond.

Het DRR-Team is vanaf zondag tot en met donderdag in Ierland. Ze brengen onder andere een bezoek aan verschillende sites in Dublin. Ook wordt een bezoek gebracht aan enkele sites rond Trim, alwaar het hoofdkantoor van OPW is gevestigd. Het DRR-Team bestaat uit teamleider Matthijs Kok (HKV Lijn in Water en Professor Flood Risk aan de TU Delft), Marit Zethof (HKV Lijn in Water) en Marjan den Braber (Royal HaskoningDHV).

In 2004 heeft Ierland het huidige watermanagementbeleid van het land vastgesteld. Dit beleid bestaat uit een combinatie van maatregelen: preventie krijgt veel aandacht, maar ook de ruimtelijke ordening en crisisbeheersing staat volop in de belangstelling. Sinds 2004 is er veel werk verzet, maar heeft er ook een aantal zeer schadelijke overstromingen plaatsgevonden, zowel rond de kust als langs rivieren. Om te onderzoeken of het vastgestelde beleid nog steeds voldoet en gelijk staat aan de international best pratices heeft de OPW Nederland gevraagd een onafhankelijke peer review uit te voeren.