Nederlandse waterexperts werken samen met lokale, regionale en nationale organisaties in de Filipijnen aan een duurzame langetermijnvisie voor de kust bij Tacloban en Palo. Dit moet het land beter beschermen tegen toekomstige orkanen.

De Filipijnen werden in 2013 zwaar getroffen door de vernietigende tyfoon Haiyan met duizenden doden tot gevolg en enorme materiële schade. De Filipijnse overheid heeft daarom ondersteuning gevraagd van het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team). Het consortium dat de opdracht voor het DRR-Team uitvoert bestaat uit experts van Royal HaskoningDHV, Arcadis, Rode Kruis, Deltares, Van Oord, Rebel en Wetlands International.

Afgelopen week heeft er een tweede stakeholder bijeenkomst plaatsgevonden in Tacloban. Er was een interessante en levendige discussie. De input wordt de komende maand uitgewerkt in een strategie. In de integrale aanpak worden voor de verschillende zones adaptieve structurele en niet-structurele maatregelen voorgesteld voor de korte en lange termijn. Dit omvat onder andere building with nature voorstellen (wetland en mangrove restauratie), early warning en disaster preparedness, zoning en landreclamation.  In juni wordt de strategie aangeboden aan de nationale en lokale overheid. Implementatie is nu de volgende uitdaging.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Sandra Cats, RVO, sandra.cats@rvo.nl