Aanstaande zondag vertrekt een DRR-Team voor een missie naar Bulgarije. De regering van Bulgarije heeft het DRR-Team om advies gevraagd omtrent de implementatie van het EU Flood Directive (2007/60). In 2014 en 2015 is het land getroffen door ernstige overstromingen die grote impact hadden op mensenlevens, infrastructuur en gebouwen. Het verzoek voor ondersteuning komt voort uit de nationale actieplannen die het land heeft opgesteld en vanuit de 2e cyclus zoals voorgeschreven in de ‘EU FD’.
De opdracht van het DRR-Team is het reviewen van de aanpak voor implementatie van de EU Flood Directive en het opnemen van de klimaatveranderingen in de aankomende updatecyclus. Bovendien wil Bulgarije advies over het opnemen van de flash floods in de Flood Management plannen. Het opstellen van een kader voor het werven van externe financiering voor follow up (met name EU-fondsen), is ook onderdeel van de opdracht.

Voorafgaand aan de missie is teamleider Marco Hartman (HKV Lijn in Water) in Sofia geweest om gesprekken te voeren met alle belangrijke stakeholders. Hij heeft o.a. gesproken met het Ministry of Environment and Water, National institute of Meteorology and Hydrology, Ministry of Regional Development and Public Works en met drie van de vier River Basin Directorates. Met de gesprekken is een scherper beeld verkregen van de ondersteuningsbehoefte van Bulgarije.

Het DRR-Team bestaat naast teamleider Marco Hartman uit Jana Steenbergen-Kajabová (Sweco) en Arthur Kors (Rijkswaterstaat). De missie duurt tot 4 juni. Via Twitter #drrteam en en deze website is de missie te volgen.