Het DRR-Team is op 25 juni in Port Vila, de hoofdstad van de archipel Vanuatu, aangekomen. Vanuatu is medio maart geraakt door tropische cycloon Pam (schaal 5), die de schoonwatervoorzieningen van de archipel heeft platgelegd. Minister Ploumen heeft daarop gereageerd door 3 miljoen euro te alloceren voor de noodhulp fase, waarna het DRR-Team nu lange termijn oplossingen zal onderzoeken. Het DRR-Team bestaat uit teamleider Sjef Ijzermans, Tjitte Nauta (Deltares) en Fred de Bruijn (Witteveen+Bos) en heeft expertise in sanitaire en drinkwatervoorziening, kustmorfologie en institutionele toegang tot klimaatfondsen. Na zes dagen in Vanuatu, vertrekt het DRR-Team naar de archipel Kiribati, ook slachtoffer van cycloon Pam. Kiribati ligt op 2 meter NAP en lijdt onder structurele overstromingen en verziltingsproblemen.