Op verzoek van het Ministry of Agriculture, Food, Forest and Fisheries van Tonga vertrekt op zondag 13 november een DRR-Team naar dat land. Tonga heeft de afgelopen jaren een landbouwstrategie opgesteld, maar daar zitten nog twee punten in waarvoor zij advies en ondersteuning willen van het DRR-Team.

Onder invloed van klimaatveranderingen en El NiƱo ondervindt Tonga de afgelopen jaren gewijzigde regenpatronen met langere perioden van droogte. Dit heeft geleid tot irrigatie van de lokale gewassen voor voedselvoorziening zoals taro, zoete aardappelen en groenten. Dit heeft gevolgen voor het grondwater. Irrigatie concurreert met drinkwatervoorziening dat ook gebaseerd is op grondwateronttrekking. Het DRR-Team gaat de huidige grondwater voorraden analyseren en advies uitbrengen over duurzaam grondwaterverbruik en het te voeren beleid van de overheid van Tonga op het gebied van grondwaterbeheer en ontrekkingsvergunningen.

Het team zal ook overleg voeren met medewerkers van de South Pacific Commission in Suva. Deze organisatie doet ook klimaatonderzoek in de eilandstaten van de Stille Ocean.

Het team bestaat uit teamleider Sjef IJzermans (WaterPartner) en Maarten van Waterloo (Acacia water). Via deze website en via Twitter #drrteam houden we u op de hoogte van de missie. Het rapport komt binnenkort ook beschikbaar op de website.