Afgelopen weekend zijn twee experts voor DRR-Team afgereisd naar Palu, Indonesië. Op verzoek van ‘The Ministry of Public Works and Housing, Directorate General of Water Resources’ ondersteunen zij daar bij het herstel van een dijk voor Palu Bay.

De dichtbevolkte kustgebieden in Indonesië staan voortdurend bloot aan aardbevingen, tsunami’s en instortingen van losse ondergrond, zogeheten liquefactie. Daarmee is verwoesting van bewoond gebied een alledaagse realiteit. Vooral de gebieden aan de kust zoals Palu Bay worden hierdoor regelmatig getroffen.

Het doel is om te ondersteunen bij het herstel van de zeedijk. In brede zin richt de scope van de missie zich op het in kaart brengen van de herstelfase van het kustgebied na toeslaan van de recente aardbeving, tsunami en liquefactie in Centraal Sulawesi. Omdat hoge golven en krachtige getijden de kust sterk eroderen raakt bovendien kritieke infrastructuur in het geding.

Het DRR-Team bestaat uit totaal drie experts. Een van de experts verleent ondersteuning via een deskstudie vanuit Nederland:
1) Martijn Onderwater (Arcadis) (Water Front Civil Engineer)
2) Deepak Vatvani (Deltares) (Coastal Flooding or Storm Surge Engineer)
3) Arno Rozing (Deltares) (Dyke Technology Expert)

Naast het ondersteunen van de plaatselijke autoriteiten in Palu Bay wordt ook een bezoek gebracht aan Jakarta. Resultaat van de DRR-Team betreft een rapport met aanbevelingen voor de Indonesische regering.

Blijf de missie volgen via de website van DRR-Team.