Het DRR-Team is gevraagd bij te dragen aan een peer review van het Ierse watermanagementbeleid van de Office of Public Works. In september 2004 heeft de Ierse overheid het rapport van de National Flood Policy Review Group goedgekeurd. Sinds die tijd is er veel werk verzet, maar heeft ook een aantal zeer schadelijke overstromingen plaatsgevonden. Het Bureau van Openbare Werken (OPW) heeft Nederland daarom gevraagd een onafhankelijke peer review te doen om ervoor te zorgen dat het in 2004 vastgestelde beleid nog steeds geldig is en gelijk staat aan internationale best practice. Het beleid zal gestaafd worden aan die van Nederland, Engeland, Schotland en Nieuw Zeeland.