Een Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) gaat van 4 tot en met 12 april 2016 naar Bosnië en Herzegovina. Zij zullen de overheid van Bosnië en Herzegovina, op hun verzoek, ondersteunen bij het implementeren van het nationale ‘Action Plan for Flood Protection and River Management 2014-2017’. Het DRR-Team bestaat uit teamleider Winfried Pietersen, Job Udo (HKV), Peter Glerum (zelfstandig waterexpert) en projectadviseur Jaap Kroon (RVO).

Bosnië en Herzegovina heeft het nationale plan voor flood protection en rivier management opgesteld op advies van de Europese Unie naar aanleiding van de zware overstromingen in mei 2014. Deze overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval, hebben veel levens gekost en grote schade aangericht aan gebouwen en infrastructuur. Het DRR-Team gaat kijken naar de verschillende initiatieven op het gebied van flood early warning systems en het samenspel tussen de vele overheden die zich bezig houden met waterbeheer en rampenbestrijding. Ook biedt het team ondersteuning bij de voorbereiding en advisering over water governance in de vorm van een rondetafelconferentie.

Bosnië en Herzegovina zal de resultaten meenemen in de verdere vormgeving van flood risk management projecten. De EU heeft IPA fondsen beschikbaar, en ook de Wereld Bank en de UNDP zijn er actief.

Ter voorbereiding op de missie heeft teamleider Winfried Pietersen op 17 en 18 maart een bezoek aan Sarajevo gebracht. Hij heeft gesproken met het ministerie van Buitenlandse- en Economische Zaken van het land en met de EU-delegatie.

Via deze website en Twitter #drrteam kunt u de missie volgen. De uitkomsten van de missie komen beschikbaar in een rapport, dat op deze website wordt gepubliceerd.