DRR-Team Myanmar

Wanneer:
30 augustus 2015 – 6 september 2015

Aanleiding:
Sinds Myanmar door de orkaan Komen is getroffen heeft het land te kampen met hevige overstromingen. Minister Schultz van Haegen heeft daarom aan de regering van Myanmar aangeboden om een DRR-Team te sturen om te helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de wateroverlast.

Het DRR-Team richt zich op twee regio’s in Myanmar:

  • Flood control en dijkmanagement in de Ayeyarwady delta regio
  • Overstromingsmanagement en early warning systems in Kale Township Area

DRR-Team:
Rob Steijn (teamleider, Arcadis), Herman Barneveld (HKV consultants), Rimmer Koopmans (Arcadis), Eisse Wijma (Royal HaskoningDHV), Joost Beckers (Deltares), Kyaw Lin Htet (Royal HaskoningDHV) en Theo Reuzenaar (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

Publicaties en berichten:
Rapport DRR-Team Myanmar
Dutch Risk Reduction Team in Myanmar
Waterexperts voor overstroomd Birma/Myanmar
Nederlandse waterexperts in Myanmar: spannend en nuttig (Waterforum.net)

Strategische study IWRM (2014)
In 2013 hebben Nederland en Myanmar een Memorandum of Understanding (MoU) getekend op het gebied van integraal waterbeheer. Onderdeel van deze MoU was het uitvoeren van een strategische study over Integrated Water Resources Management door een Nederlands consortium. Onderstaand vindt u het rapport en de executive summary.

Partijen consortium:
Royal HaskoningDHV (leiding)
Arcadis
Rebel Group
Tygron
Waterschap de Dommel
Unesco IHE

Publicaties en berichten:
Myanmar IWRM study:
Report Myanmar Integrated Water Resources Management – Strategic Study Research and Analysis, Strategies and Measures – december 2014
Executive summary Myanmar Integrated Water Resources Management – Strategic Study: From vision to action – november 2014