Afgelopen weekend (zaterdag 27 mei jl.) is een DRR-Team vertrokken naar Guinee voor een missie van een week. De overheid van Guinee heeft de ondersteuning van het DRR-Team ingeroepen om dreigende overstroming en verzilting van binnendijkse landbouwgrond aan te pakken.

Dijkdoorbraken en landerosie zorgen geregeld voor overstromingen en verzilting in Guinee. Deze problematiek wordt alleen maar groter door de overexploitatie van mangrove bossen die het land beschermen en door de effecten van klimaatverandering. In februari is er een missie geweest van experts van het ministerie van landbouw van Guinee en RVO om de dijk te inspecteren. Zij concludeerden dat er een grote kans is dat de dijk in de nabije toekomst op meerdere plekken doorbreekt. In het project zal een verkenning worden gemaakt op welke wijze de 9,5 km meter lange dijk kan worden versterkt. De overstromingen veroorzaken verzilting van de landbouwgrond (en afname van de landbouw) en problemen met het drinkwater. De huidige situatie vraagt, naast advies op de lange termijn, urgente oplossingen die op korte termijn te implementeren zijn om het binnendijkse gebied te beschermen. Daarom heeft de overheid van Guinee het DRR-Team om advies gevraagd.

Het team bestaat uit teamleider Ben Reeskamp (Royal HaskoningDHV), Philippe Ker Reault (Wageningen Environmental Research) en Jasper van der Werff ten Bosch (Arcadis). Gedurende de missie houden wij u op de hoogte via www.drrteam.nl en twitter #drrteam.