DRR-Team Mexico

Wanneer:
Eind maart en half juni 2014

Aanleiding:
Het DRR-Team richtte zich op het inventariseren van de waterissues in de staat Tabasco en heeft met de overheid gesproken over wensen, oplossingen en mogelijkheden. Doel van de tweede missie was het nader onderzoeken van de prioriteiten die in het eerste bezoek zijn gesteld, het zoeken van politieke steun voor deze speerpunten en het verder vormgeven van de samenwerking tussen Nederland en Mexico op deze initiatieven.

DRR-Team:
Het DRR-Team bestond uit teamleider Klaas de Groot (Arcadis) en verder uit experts van Deltares, Boskalis en Rijkswaterstaat.

Berichten en publicaties:
Terugkoppeling DRR-Team Mexico en Panama
Rapport DRR-Team: Vervolgmissie Team Mexico
Resultaat DRR-Team: Overeenkomst NL Mexico
DRR-Team terug uit Mexico