DRR-Team Libanon

Wanneer:
22-27 september 2014
september 2016 (Follow-up missie)

Aanleiding:
DRR-Team scopingsmissie naar Libanon. De overheid daar heeft urgent waterexpertise nodig vanwege dreigende waterschaarste. De grote instroom van vluchtelingen uit o.a. Syrië maakt
het probleem nog urgenter.

DRR-Team:
Het DRR team bestond uit Winfried Pietersen (Royal HaskoningDHV), landbouwexpert Koen Roest van Alterra en Jan Oomen, zelfstandig consultant in water en sanitatie.

Publicaties en berichten:
Rapport DRR-Team Libanon follow-up missie – september 2016
Rapport DRR-Team Libanon
Terugkoppeling DRR-Team Libanon
DRR-Team naar Libanon
Snelle sectorscan Libanon ihkv DRR-Team