Afgelopen week is een DRR-Team bestaande uit Tjitte Nauta (Teamleider, Deltares), Jos van Alphen (staf deltacommissaris), Bert Groothuizen (waterbouw sector expert) en Wouter de Hamer (RHDHV) begonnen met een scoping missie voor Manila Bay (inclusief achterland). Doel van de missie is om de Filippijnse overheid te adviseren op welke wijze een breed gedragen ‘development master plan’ voor Manila Bay opgezet kan worden. Dit plan moet het toekomstige beheer en de ontwikkeling van het gebied aansturen. Op basis van de eerste gesprekken lijken de grootste uitdagingen de institutionele en administratieve complexiteit, de huidige problemen (enorme vervuiling, ruimtegebrek, armoede, etc.) en de te verwachten toekomstige situatie (bevolkingsgroei / migratie naar Metro Manila, klimaatveranderingen / zeespiegelstijging, ruimtevraag, benodigde infrastructurele ontwikkelingen rond de luchthaven / haven, verkeer, landaanwinningen, kustveiligheid, etc.).

Het DRR-Team werkt nauw samen met de National Economic Development Authority (NEDA) die het verzoek voor deze missie via de Nederlandse ambassade had ingediend. NEDA, een agency direct onder en aangestuurd door de President, is verantwoordelijk voor economische ontwikkeling en planning in de Filippijnen en daarmee ook voor de toetsing en budgetallocatie van nieuwe infrastructurele- en ontwikkelingsprojecten voor Manila Bay.