Het Ministerie van Milieu en Water in Bolivia heeft het DRR-Team om ondersteuning gevraagd in verband met de droogteproblematiek in dat land. Afgelopen zondag 7 mei is een team, bestaande uit teamleider Otto de Keizer (Deltares) en Johannes Hunink (Futurewater BV), vertrokken naar Bolivia. 

Otto de Keizer laat in zijn updates weten dat de missie voorspoedig verloopt. Het team heeft gesprekken gevoerd met het Ministerie van Milieu en Water, de drinkwaterbedrijven van La Paz en Potosi, de drinkwaterautoriteit en de gemeente La Paz. Daarnaast hebben ze ook overleg gehad met SENAMHI; het nationaal hydrometeorologisch instituut. Het DRR-Team trekt tijdens de missie op met een team van de Wereldbank. ‘Dat is een zeer prettige samenwerking’, aldus Otto de Keizer.

Overleg met EPSAS, het drinkwaterbedrijf van La Paz

Donderdagavond heeft het team een eerste concept diagnose en aanbevelingen gepresenteerd aan de directeur van het Ministerie van Mileu en Water. In de presentatie is het team ingegaan op mogelijke droogte informatieservices en hebben ze een conceptontwerp voor een droogte informatie- en voorspellingensysteem. Dit leverde een interessante discussie op met het ministerie, ook m.b.t. institutionele uitdagingen.

Het DRR-Team presenteert de eerste bevindingen aan het Ministerie van Milieu en Water.

Dit weekend keert het team terug van de missie. Het rapport komt binnenkort beschikbaar via de landenpagina op deze website.

Een door mijnbouw vervuild drinkwaterreservoir bij La Paz.