DRR-Team Guinee

Wanneer: 28 mei – 2 juni 2017

Aanleiding: Dijkdoorbraken en landerosie zorgen geregeld voor overstromingen en verzilting in Guinee. Deze problematiek wordt alleen maar groter door de overexploitatie van mangrove bossen die het land beschermen en door de effecten van klimaatverandering. De overstromingen veroorzaken verzilting van de landbouwgrond (en afname van de landbouw) en problemen met het drinkwater. De huidige situatie vraagt, naast advies op de lange termijn, urgente oplossingen die op korte termijn te implementeren zijn om het binnendijkse gebied te beschermen.

DRR-Team:
Teamleider Ben Reeskamp, Royal HaskoningDHV
Philippe Ker Reault, Wageningen Environmental Research
Jasper van der Werff ten Bosch, Arcadis

Publicaties en berichten:
Rapport DRR-Team missie Guinee
Update uit Guinee
DRR-Team missie naar Guinee
Sectorscan Guinee
DRR-Team: Experts gezocht voor scoping missie Guinee