DRR-Team Guatemala

Wanneer:
19 – 27 september 2017

Aanleiding:
Het ministerie Environment and Natural Resources (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) heeft een verzoek ingediend bij het DRR-Team om advies uit te brengen over de ernstige watervervuiling in het stroomgebied van de Las Vacas, de zijrivieren van de rivier Motagua. Het betreft met name vervuiling door afval en afvalwater. De DRR-Team missie richt zich op het adviseren van het ministerie over het opzetten van een basisonderzoek over de vervuiling van de rivieren Las Vacas en Motagua.

DRR-Team:
Teamleider Rutger Perdon (Royal HaskoningDHV), Arjan Braamskamp (lokale expert), Arend de Wilde (Waterkwaliteitsexpert) en Hans Breukelman (solid waste expert)

Publicaties en berichten:
Rapport DRR-Team missie Guatemala
Expert gezocht voor adviesmissie Guatemala