DRR-Team Filipijnen

DRR-Team Manila Bay

Wanneer:
3 – 8 augustus 2015

Aanleiding:
De National Economic Development Authority (NEDA) heeft via de Nederlandse ambassade een verzoek voor een DRR-Team ingediend. NEDA, een agency direct onder en aangestuurd door de president, is verantwoordelijk voor economische ontwikkeling en planning in de Filippijnen en daarmee ook voor de toetsing en budgetallocatie van nieuwe infrastructurele- en ontwikkelingsprojecten voor Manila Bay. Het DRR-Team zal de Filippijnse overheid adviseren op welke wijze een breed gedragen ‘development master plan’ voor Manila Bay opgezet kan worden. Dit plan moet het toekomstige beheer en de ontwikkeling van het gebied aansturen.

DRR-Team:
Het DRR-Team bestond uit Tjitte Nauta (Teamleider, Deltares), Jos van Alphen (staf deltacommissaris), Bert Groothuizen (waterbouw sector expert) en Wouter de Hamer (Royal HaskoningDHV)

Publicaties en berichten:
DRR-Team rapport Manila Bay
DRR-Team in Manila Bay
DRR-Team binnenkort naar Albanië en Manila Bay


DRR-Team Central Luzan

Aanleiding:
Het Filipijnse ministerie van gezondheid heeft verzocht om technische assistentie bij het aanpakken van het met arsenicum vervuilde gebied. De vervuiling van het grondwater is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door de uitbarsting van de Pina Tubo Vulkaan in 1991 die tot honderden kilometers verderop zijn as heeft doen neerdalen. Het betreft hier dus een water gerelateerde zich langzaam openbarende ramp voor de gezondheid.
De DRR-Team missie zal een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de vervuiling in het gebied en zal voorstellen doen voor mogelijkheden tot verwijdering van het arseen. Een pilot zou onderdeel van de scoping missie kunnen zijn.

Publicaties en berichten:
Rapport DRR-Team Luzan
Voorbereiding missie DRR-Team naar Luzan (Filipijnen)


DRR-Team Manilla en Tacloban

Wanneer:
juli 2014

Aanleiding:
Begin juli bezocht het DRR-Team Manilla en Tacloban op verzoek van de Filipijnse overheid. Tacloban is in november 2013 getroffen door de tyfoon Haiyan daarbij zijn 6000 mensen om
het leven gekomen en miljoenen mensen dakloos geworden. Doel van het bezoek was te kijken hoe de kustlijn in en rondom Tacloban versterkt kan worden.

DRR-Team:
Het DRR-Team bestond uit experts van Royal HaskoningDHV, Deltares, Rode Kruis, Wetlands en Cordaideen.

Publicaties en berichten:
Langetermijnvisie gepresenteerd voor bescherming kust Filipijnen
Update Filipijnen (Tacloban en Palo)
Nederlandse experts maken kustbeschermingsplan voor Filipijnen
Publicatie aanbesteding kustbeschermingsplan voor Tacloban
Rapport DRR-Team Tacloban (2014)
Onderzoek opties versterking kustlijn Filipijnen
Terugkoppeling DRR-Team Filipijnen

DRR-Team terug uit Filipijnen