Van 10-14 oktober 2016 gaat er een tweede DRR-Team missie naar Argentinië als vervolg op de missie in juni dit jaar. Deze missie sluit gedeeltelijk aan bij het bezoek dat minister Ploumen in die week aan Argentinië brengt.

De water-gerelateerde discussies tussen Nederland en Argentinië in deze missies heeft met name betrekking gehad op het Rio Salado Basin ten Zuidwesten van Buenos Aires. Het bestaande masterplan (1999) heeft de volgende doelstellingen:

Reduce flood risks (magnitude and duration) and drought risks;
Improve the conditions for socio-economic development in the basin, taking in to consideration the needs of the agricultural and livestock production;
Protect and develop the environmental values of the basin.
Tijdens deze tweede missie, zal er voortgebouwd worden op ingezette discussies en de aandachtspunten tijdens de eerste missie. In onderling overleg hebben Argentijnse en Nederlandse counterparts de volgende focusgebieden geselecteerd voor de tweede missie:

1. Advice on River Basin Management – Environmental aspects, land use and economic development
2. Institutional capacity-building / governance structures of the management of the basin committees.
3. Development of catchment monitoring systems and automation of basin management.
4. Financial aspects of basin management (funding vehicles for O&M and new projects, as well as the development of new infrastructure projects that are bankable, feasible and sustainable)

De missie vindt plaats van 10-14 oktober 2016 – het gaat hier om een missie van 5 dagen (+ 2 reisdagen) en 2-4 dagen voor voorbereiding / rapportage (afhankelijk van toegewezen rol)

We zijn voor bovenstaande thema’s op zoek naar 2 experts die voldoen aan de volgende expertise:

Hydroloog:

 • Aantoonbare expertise op internationale projecten, bij voorkeur in Zuid-Amerika
 • Ervaring met het opzetten van catchment monitoring systemen & gerelateerde management structuren (neerslag, afvoer, kwaliteit, grond- en oppervlaktewater)
 • Expertise op het gebied van verzameling en analyse van relevante data
 • Capaciteit tot het vertalen van technische benodigdheden naar concrete planning
 • Spaanssprekend is een pré

Projectontwikkelaar & Financieel Expert:

 • Aantoonbare expertise op internationale projecten, bij voorkeur in Zuid-Amerika
 • Ervaring op het gebied van projectontwikkeling (duurzaam, milieu-verantwoord, haalbaar, bankable)
 • Expertise op het gebied van kosten-baten analyse voor haalbaarheidstoetsing projecten en opstellen van business cases
 • Capaciteit tot het prioritiseren van diverse ingrepen om te komen tot korte, midden en lange termijn doelstellingen
 • Inzicht in internationale financieringsopties en structuren voor water-gerelateerde projecten
 • Spaanssprekend is een pré

Graag horen wij uiterlijk dinsdag 27 september, 15.00 uur (NL tijd) of u geïnteresseerd om te participeren in deze missie, door een motivatiebrief en CV te sturen aan arjan.braamskamp@rvo.nl.