DRR-Team Costa Rica

Wanneer:
Eerste deel: 23 – 28 november 2015
Tweede deel: 6 – 13 maart 2016

Aanleiding:
Costa Rica heeft te maken met twee klimaatgerelateerde problemen: overstromingen en droogte. Op verzoek van de overheid van het land is een DRR-Team ingezet. Eind november heeft het eerste deel van de DRR-Team missie plaatsgevonden. Deze richtte zich op droogte. Tijdens het tweede deel van de missie in maart 2016, stond de overstromingsproblematiek centraal.

DRR-Team:
Missie november 2015: Teamleider Klaas de Groot (Arcadis) en Patricia Trambauer (Deltares)
Missie maart 2016: Teamleider Klaas de Groot (Arcadis), Monica Altamirano (Deltares) en Albert Wiggers (Royal HaskoningDHV)

Publicaties en berichten:
Rapport 1e scoping missie
Rapport 2e scoping missie 
DRR-Team sectorbijeenkomst Uruguay, Costa Rica en Peru & Ecuador
Terugkoppeling DRR-Team Costa Rica
DRR-Team mission Costa Rica
DRR-Team: Vul sectorscan Costa Rica en Brits Guyana in