DRR-Team Bhutan

Wanneer: 8 – 14 juli 2016

Aanleiding: Een belangrijke reden voor de missie is dat verschillende gebieden langs de wester oever van de Mao Khola geregeld overstromen. Hierdoor zijn deze gebieden tijdens het regenseizoen van juni tot september, vaak niet toegankelijk, en treedt er ook veel economische schade op. Het DRR-Team zal de Bhutanese overheid tijdens de missie adviseren over flood risk management en daarnaast de mogelijkheden onderzoeken voor het inbrengen van Nederlandse expertise.

DRR-Team:
Teamleider Matthijs Kok, HKV Lijn in Water / TU Delft
Meindert Van, Deltares
Nicolette Koopman, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Publicaties en berichten:
DRR-Team Rapport Bhutan en kansenrapport
Terugkoppeling DRR-Team Bhutan
DRR-Team naar Bhutan