Als onderdeel van de Panama-Netherlands water dialogue heeft een team van vier experts met de gemeente van Panama Stad expertise gedeeld over kosten-baten analyses van overstromingsgevaar reducerende projecten. Daarnaast hebben zij belangrijke input gegeven over aanpassing van lokale en nationale regelgeving. Panama Stad is onderhevig aan jaarlijkse overstromingen in het regenseizoen door het opvullen van wetlands, het bebouwen van rivierbeddingen en een gebrek aan planning. De waterdialogen van Panama Stad zijn het vervolg van de DRR-Team missie van april 2015 en worden lokaal gecoördineerd door Wetlands International met steun van de ambassade. De laatste missie is gepland voor eind oktober.