Woensdag 2 augustus a.s. vertrekt een consortium bestaande uit Patrick Smeets (KWR) en Jeroen Helder (Arcadis) voor een week naar Libanon om te werken aan een advies voor de drinkwatervoorziening in vluchtelingenkampen in dat land. In mei heeft DSS water een verzoek van UNICEF ontvangen voor een WASH specialist. Gezien de opdracht Рhet bedenken van alternatieven en het opstellen van een strategie voor de drinkwatervoorziening in vluchtelingenkampen Рleek het ons goed om een consortium van bedrijven te vormen om zo meerdere expertises mee te nemen in het advies.

UNICEF heeft positief op dit voorstel gereageerd en inmiddels is het consortium aan de slag met de opdracht. Eind vorig jaar hebben drie experts in een soortgelijke constructie UNICEF geadviseerd bij het maken van een alternatieve strategie voor de sanitatie in vluchtelingenkampen in Libanon. Dit advies is toen positief ontvangen door UNICEF, evenals de aanpak om drie experts voor een kortere periode in te zetten. Dit heeft er mede toe geleid dat UNICEF wederom heeft gekozen voor ons alternatieve voorstel op hun verzoek voor een expert.

Het rapport van de missie is hier te vinden.

(foto: Jan Spit)