Water, sanitatie en hygiëne (WASH) deskundige Henk Veerdig is sinds eind oktober als WASH coördinator voor Unicef op Dominica, enkele weken nadat orkaan Maria op 18 september enorme verwoesting op het bergachtige eiland in de Caraïben veroorzaakte. Henk, die via DSS water op het eiland is, geeft in de zijn blog een update.

‘Het merendeel van de drinkwatersystemen (gravity flow) functioneerde niet meer, nadat orkaan Maria grote delen van het eiland had verwoest. Met man en macht werd dag en nacht gewerkt aan reparaties om de bevolking van ongeveer 75.000 mensen snel weer van drinkwater te kunnen voorzien. Voor de dorpen waar dat niet mogelijk was zijn water trucks ingeschakeld. Er zijn watertanks in de dorpen geplaatst die door de trucks gevuld worden en waar de bevolking water kan halen. Momenteel zijn 28 getroffen drinkwatersystemen provisorisch gerepareerd. Vijftien systemen zijn nog niet operationeel. Slechts 1 van de in totaal 44 drinkwatersystemen bleef ongedeerd.  De nationale waterautoriteit DOWASCO heeft een voorlopige kostenbegroting gemaakt voor noodreparaties. De investering nodig om de systemen weer duurzaam en bestendig te maken tegen volgende orkanen loopt in de tientallen miljoenen Euro’s.

Meer dan de helft van de huizen is ernstig beschadigd of totaal verwoest, compleet met huisraad en andere bezittingen. Veel mensen wonen bij familie of hebben onderdak gevonden in scholen en andere openbare gebouwen. Een opvallend groot deel van de ontheemden in openbare gebouwen is kwetsbaar, dit zijn vaak ouderen met fysieke problemen. Voor hen is toegang tot een toilet in veel gevallen problematisch. Toiletten zijn niet altijd bruikbaar en soms is de afstand tot het toilet is te groot.  Ook hiervoor worden de nodige activiteiten uitgevoerd. Ook de rioolwaterzuivering heeft zwaar te lijden gehad. Momenteel zijn Hans van der Kramer (electro-mechanisch ingenieur, eveneens via DSS water ingezet) en twee Canadese pompexperts bezig kritische componenten te testen en gangbaar te maken. Rioolwater van de hoofdstad Roseau en directe omgeving wordt nu direct in de rivier geloosd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder normale omstandigheden is de overheid prima in staat met haar goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers alle voorzieningen op peil te houden. De omvang van de ramp maakte echter snel duidelijk dat externe hulp noodzakelijk was. Binnen enkele dagen na de orkaan waren de eerste hulpverleners ter plekke. Er is direct een coördinatiestructuur opgezet, verdeeld over verschillende sectoren waaronder WASH. ‘Vergeleken met mijn vorige missies loopt de coördinatie op Dominica relatief soepel. Een sterke goed gekwalificeerde overheid, een beperkt aantal hulporganisaties en een constructieve op samenwerking gerichte energie. Het blijft een uitdaging om een duidelijk beeld te krijgen van de totale WASH behoeftes in relatie tot de gezamenlijke capaciteit van overheid en ondersteunende organisaties om aan de enorme vraag te voldoen. Het is ondertussen duidelijk dat de vraag groter is dan het aanbod, zeker op de middellange en langere termijn’.

Het nationale motto na deze ramp is ‘Building Back Better’; de infrastructuur bestendig maken tegen toekomstige orkanen en aardbevingen. Waar deze aanzienlijke investeringen vandaan gaan komen is nog niet duidelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 


Henk Veerdig (midden) met collega’s van DOWASCO en Unicef

 

 

 

 

 

 

 

 


In Pichelin – aanvoer vanaf de bron

 

 

 

 

 

 

 

 


Pijp voor de reparatie van het drinkwatersysteem

 

 

 

 

 

 

 

 


Een rioolwaterzuivering in Roseau