Van 20 tot 25 april jl. was een DRR-Team in Panama op uitnodiging van de gemeente Panamá. Zij hebben gekeken naar de oorzaken van de steeds frequentere overstromingen in de bebouwde kom van de stad. Op maandag 1 juni a.s. geeft Klaas de Groot, teamleider van het DRR-Team Panama, een terugkoppeling van de missie. De bijeenkomst is van 16.00 tot 17.00 uur bij NWP in Den Haag.

Als u belangstelling heeft om aan deze bijeenkomst deel te nemen, stuur dan een e-mail naar Anne Kleene, a.kleene@nwp.nl.