In oktober vorig jaar is een Delegated Representative voor water aangesteld op de Nederlands ambassade in Tirana, Albanië. Dit was een van de aanbevelingen die uit de DRR-Team missie is gekomen die eind 2015 heeft plaatsgevonden. Ter ondersteuning van de Delegated Representative bij deze activiteiten is een ‘backoffice support’ vanuit Nederland georganiseerd. Dit wordt gecoördineerd door Luitzen Bijlsma. Hij was teamleider van de missie naar Albanië. In de onderstaande blog geeft hij een update van de activiteiten. De Delegated Representative wordt gefinancierd vanuit het programma Partners voor Water / DRR-Team en de Backoffice support wordt mogelijk gemaakt vanuit PSD Apps, beiden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Blog van Luitzen Bijlsma
Als uitvloeisel van de DRR-Team missie naar Albanië in 2015 is de capaciteit van de Nederlandse ambassade in Tirana versterkt met een vertegenwoordiger voor water: Enkaledja Gjinali of kortweg Kejda. Kejda is verbonden aan de technische universiteit in Tirana en geeft les op het gebied van afvalwaterzuivering, dus een deskundige ter plaatse en dat helpt! Voor de verbindingen tussen de Albanese en Nederlandse watersector is door RvO aan mij gevraagd een zogenaamde back office in te richten. Deze Back Office Faciliteit (BOF) stimuleert dit jaar de activiteiten op watergebied tussen beide landen.

De voorbereidingen eerder dit jaar zijn uitgemond in de March Water Week in Tirana. De waterweek was een tussentijds hoogtepunt met een serie activiteiten, waarvoor de volgende doelen waren gesteld:

  • Het verkennen en ontwikkelen van een trainingsprogramma voor de gehele watersector;
  • Het testen van een aantal trainingen in het centrum voor opleiding van de publieke sector;
  • Het verkennen van twinning tussen Water Utilities daar en waterschappen en drinkwaterbedrijven hier;
  • Een beoordeling van het hervormingsproces van de gehele watersector in Albanië.

Aan de workshop is van Nederlandse zijde deelgenomen door: Guy Alaerts (Unesco IHE), Bart Teeuwen (Teeuwen legal consultancy), Rob Ammerlaan (Hoogheemraadschap van Delfland), Wytze Boonsma en Jan Plugge (Dunea) Luitzen Bijlsma en Enkelejda Gjinali.


Delfland en Dunea introduceren asset management

Tijdens de waterweek is met veel partijen gesproken, zijn trainingen verzorgd, zijn installaties bezocht, is de dienstverlening besproken en is de infrastructuur bekeken. Met de ambassade en de Albanese partners is een synthese gemaakt van wat de volgende stappen kunnen zijn. Wat geldt voor Albanië geldt in zekere mate ook voor de andere Balkanlanden: kandideren voor de EU, veel interesse vanuit de EU, verouderde infrastructuur, ouderwetse institutionele organisatie, hervormingsagenda, goed technisch kennisniveau, een jonge bevolking, werkloosheid. Er zullen door de EU en andere financiers veel middelen beschikbaar komen. Het succes van de omvorming van deze landen is van groot belang voor Europa en dus ook voor Nederland. Er ontstaan zeker ook kansen voor de Nederlandse sector. NWP en RVO zijn samen met de ambassade, vanuit het programma Partners voor Water, de kansen aan het verkennen in de Balkanregio en zullen deze ook delen met de sector. Wilt u daar meer over weten, dan kunt u contact opnemen met NWP: Edyta Wisniewska, e.wisniewska@nwp.nl of Inge de Weerd, i.deweerd@nwp.nl.


Wastewater Treatment overzicht en discussie


Wastewater Treatment Training op locatie in Dürres

De groei van de Nederlandse wateromzet in deze landen gaat niet zomaar. Er is over en weer kennis nodig. Het is dan ook van belang een basislaag van samenwerking te hebben waarbij reguliere contacten en uitwisseling aan de orde is. Centraal daarin is training en twinning geplaatst. Een meerjarig door Nederland te steunen trainingsprogramma is een goede lange termijn investering zowel vanuit Albanees als Nederlands perspectief. Hetzelfde geldt voor meerjarige twinning tussen water utilities en de Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of een kopie van het rapport van de Maart Water Week ontvangen? Stuur dan een e-mail naar luitzenbijlsma@gmail.com.