Naar aanleiding van de diverse reacties op een eerder nieuwsbericht over dit onderwerp, organiseren het Ministerie van Buitenlandse Zaken en NWP een sectorbrede bijeenkomst over het post-2015 framework on Disaster Risk Reduction (het Hyogo Framework for Action-2). De verwachting is dat hier een sterke relatie wordt gelegd naar watergerelateerde risico’s en rampen. De mate waarin dit gebeurt is mede afhankelijk van de inbreng vanuit nationale overheden, individuele partijen en samenwerkende consortia op het voorbereidingsproces van de komende maanden. De doelstelling van de bijeenkomst is om uitwisseling te bevorderen tussen betrokkenen bij het politieke proces, en diverse sectorpartijen die eigen initiatieven ontwikkelen of interesse hebben ten aanzien van de invulling van HFA-2. De bijeenkomst is ook een moment om te peilen welke sectorpartijen interesse hebben in een gezamenlijke aanwezigheid/bijdrage aan een side event tijdens de World Conference on DRR in Sendai, Japan maart 2015, waar HFA-2 wordt gelanceerd. 

De bijeenkomst staat gepland voor donderdagmiddag, 16 oktober 2014 om 14.00 uur bij het NWP. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Koen Overkamp (k.overkamp@nwp.nl) of Martijn van Staveren (m.vanstaveren@nwp.nl).